Examen la filosofie

"Examen la filosofie


Dedicaţie:
Pentru toţi proştii care şi-au făurit un destin din filosofie
şi pentru toţi filosofii care au descoperit un sens în prostie...


Personaje:
trei profesori: Libetar, Traveri şi Mucedafi
şi trei studenţi: Artavi, Cridan şi Galizen.

(Profesorii la catedră – citesc ceva cu atenţie... Studenţii în sala de examen – stau relaxaţi şi scriu ceva... Tensiune în aer...)

(Undeva – nu se ştie unde... Cândva – nu se ştie când...)


I

Libetar: Dragi colegi... Am primit lucrările voastre şi le-am citit cu interes... Mi-a atras îndeosebi atenţia lucrarea lui Artavi care este foarte îndrăzneaţă în afirmaţii...
Te rog domnule Artavi să-ţi susţii poziţia.
Artavi: Domnilor profesori, stimaţi colegi, lucrurile sunt cât se poate de simple: filosofia e o prostie...
Mucedafi: Vai de mine! Ai scris aşa ceva în lucrare?... Dar cum ţi-ai permis?... Ne facem de ruşine!... Domnule student vă rog să vă controlaţi limbajul!... Vă rog să vă exprimaţi academic!
Artavi: Îmi menţin poziţia... Şi mă exprim foarte clar când vă spun că, deşi cele mai multe din cuvintele importante pentru filosofie se pot găsi în dicţionarele de profil, unul (poate cel mai important) lipseşte din ele: vorbesc evident de cuvântul „prostie”...
Cu alte cuvinte, academia cam ignoră prostia, iar acest fapt îi creează un dezavantaj major în încercarea ei de a înţelege realitatea lumii în care trăim... Prin urmare, eu m-am decis să intervin direct pentru a combate această lipsă conceptuală esenţială... Altfel spus, vreau să introduc conceptul de prostie în esenţa ideatică a filosofiei şi să-i ataşez un conţinut academic de exemplificări practice cât mai variate spre a-i demonstra importanţa lui pentru înţelegerea filosofiei umane...
Prostia a fost nepermis de mult neglijată până acum, iar rezultatele acestei neglijenţe se văd mai peste tot în academismul filosofic... Iată deci: asta vreau eu: să introduc conceptul de prostie în filosofie şi să-i dau conţinut academic...
Traveri: Adică cum să-i daţi prostiei conţinut academic?
Artavi: Observând că filosofia în esenţa ei nu este altceva decât prostie şi constatând astfel că mai toţi academicienii care studiază filosofia nu studiază altceva decât prostiile ce le-au spus nişte proşti cu carte într-un context cronotopic oarecare...
Mucedafi: Uitaţi ce domnule student... Nu vă permit!... Cu alte cuvinte, dumneavoastră mă faceţi pe mine prost?
Artavi: Nu domnule profesor, dumneavoastră nu sunteţi prost... Sunteţi doar o imitaţie jalnică a prostiei...
Mucedafi: Poftim? Vă rog să nu mă jigniţi!
Artavi: Dar nu vă jignesc deloc... Vă spun doar adevărul... Dar numai dacă îmi permiteţi!
Mucedafi: Vă rog!
Artavi: Atunci să vă întreb ceva... Sunteţi filosof?
Mucedafi: Cine? Eu?... (După o uşoară ezitare:) Nu... nu cred... Filosofi sunt cei pe care eu i-am studiat şi a căror operă o predau studenţiilor... Eu sunt doar... profesor de filosofie...
Artavi: Păi vedeţi?!... Atunci nu sunteţi prost! Sunteţi doar o imitaţie jalnică a unei prostii originale... Doar filosofii sunt proşti cu adevărat... Profesorii de filosofie doar le imită cu stângăcie prostia... Aşa că daţi-mi voie să-i întreb pe toţi cei de faţă: este vreun filosof în sală?
(După un moment de tăcere:) Atunci iată: în această sală doar un singur filosof vorbeşte... şi acela sunt eu!
Libetar: Bravo Artavi! Văd că ai curaj nu glumă!... Dar eu nu înţeleg prea bine ce vrei să spui... Ţi-am citit lucrarea şi am impresia că pe mine problema aceasta mă depăşeşte... Nu ştiu mai nimic despre prostie... Aşa că nu mă pot pronunţa... Poate colegii mei să fie experţi în prostie, dar eu nu sunt... Şi cred că nici ei nu sunt experţi în acest subiect...
Artavi: Păi atunci sunteţi proşti!... Cum puteţi preda filosofie, dacă nu ştiţi nimic despre esenţa ei? Pur şi simplu, habar nu aveţi ce predaţi...
Mucedafi (către ceilalţi profesori): E nebun!...
Libetar: Domnule student... Dumneata ori eşti nebun, ori eşti genial... Ai descoperit dumneata ceea ce toţi filosofii dintotdeauna au căutat şi nici unul nu a găsit – anume, esenţa filosofiei?
Artavi: Da domnule profesor!... V-am spus: ei nu au descoperit nimic, fiindcă erau proşti – şi fiind proşti nu au fost capabili să descopere nici măcar prostia aceasta evidentă prezentă în tot ce există...
Traveri: Dumneata ce înţelegi prin prostie?
Artavi: Ceea ce nu înţelegeţi dumneavoastră, domnule profesor Traveri...
Traveri: Anume?
Artavi: Anume, exact asta: prostia este ceea ce dumneavoastră nu înţelegeţi... E ceea ce vă scapă din realitate... E acel ceva pe care îl întâlniţi mereu în viaţă, dar niciodată, până acum, nu l-aţi putut numi... E răspunsul la orice întrebare fundamentală pusă vreodată în metafizică, teologie, politică, economie, etică, estetică ş.a.m.d.
Nimic nu are sens fără prostie... Prostia însă explică totul: de aceea, dacă nu înţelegeţi prostia, nu înţelegeţi nimic din filosofie... Iar cel care predă ceea ce nu înţelege nu poate fi decât un prost...
Libetar: Argumentele dumitale au ceva substanţă, dar parcă sunt prea dur spuse...
Artavi: Vreţi să le mai îndulcesc?... Să pun nişte zăhărel vorbulistic în ceaiul filosofic, să-l poată bea copilaşii în ale filosofiei?... Ce e asta domnilor? Vorbele mele sunt prea amare pentru gustul dumneavoastră? Ne ascundem de realitate? Dar unde suntem aici? La vreo grădiniţă? Sau suntem printre adulţi?...
Lucrurilor trebuie să li se spună pe nume... Iar dacă încă nu ştiaţi, vă informez eu acum că nu există Moş Crăciun, universul nu este magic, îngerii nu există, iar filosofii sunt nişte proşti...
Dar nu doar ei... Toată lumea e proastă... Orice om e prost şi aceasta e realitatea: prezenţa prostiei le explică pe toate, iar lipsa ei nu explică mai nimic...
Aveţi vreo întrebare? Răspunsul este „prostia”!...
De exemplu: de ce vă certaţi cu cineva?... De exemplu, cu mine... Răspunsul este „prostia”... Eu sunt prost, voi sunteţi proşti... şi fiind proşti, nu ne putem înţelege, chiar dacă aparent vorbim aceeaşi limbă...


II
Cridan: Am eu o întrebare... dacă îmi permiteţi să intervin... Te-am ascultat cu atenţie şi parcă, când te aud vorbind, mi se rupe firul... Nu înţeleg...
Artavi: Nici nu ai cum! Eşti prost!... Dar pune, te rog, întrebarea...
Cridan: Mulţumesc de compliment...
Artavi: Cu plăcere...
Cridan: La întrebarea aceasta au reflectat mulţi filosofi spre a-i găsi răspuns: Ce este virtutea?
Artavi: O prostie...
Mucedafi (vizibil iritat): Extraordinar!... Cât tupeu! Nu se poate aşa ceva! În calitate de profesor de etică trebuie să intervin... Domnule... virtutea este cea mai înaltă calitate umană... Cum puteţi spune că e o prostie?
Artavi: Vai... dar sunt atâtea argumente... De exemplu, câţi pun în practică virtuţile?... Şi dacă nu le pun în practică, de ce nu o fac?... Dacă oamenii, în general, ar fi virtuoşi, cum susţin unii proşti, sau dacă ar fi capabili de virtute, cum susţin alţi proşti, oare am mai trăi în lumea în care trăim? În lumea aceasta plină de exploatare, de teamă, de ipocrizie, de viclenie, de minciună, de lăcomie, de ură, de sărăcie, de invidie, de hoţie, de corupţie, de violenţe, de războaie şi de abuzuri de toate felurile?...
Nu domnilor!... Dacă virtutea ar fi altceva decât o prostie, lumea în care trăim ar arăta cu totul altfel... Dar fiindcă mai toată lumea crede despre virtute că e o prostie, lumea arată exact aşa cum o vedeţi...
Dacă ar crede că virtutea ar fi altceva decât prostie, de ce nu o pun în practică?... Unde e omul virtuos?... Unde e cel care nu se teme de adevăr?... Unde se ascunde virtutea?... După viciu?...
Da domnilor! Virtutea e o prostie... Iar dacă credeţi că ea e altceva decât prostie, atunci nu înţelegeţi mai nimic din lumea în care trăiţi... Aceasta e situaţia brută a viciului care controlează lumea aceasta... Dar în momentul în care pricepeţi că virtutea este doar o altă prostie filosofică, toate lucrurile vor începe să capete sens... Virtutea nu explică mai nimic, viciul explică aproape orice...
Virtutea nu are nici un sens, dacă nu luăm în calcul prostia...

III
Galizen: Am şi eu o întrebare pentru colegul nostru, iată foarte entuziasmat, fiindcă a descoperit... prostia... Ce este inteligenţa?
Artavi: Simplu spus inteligenţa este prostie... Ba mai mult de atât: cu cât un om se crede mai inteligent, cu atât este mai prost... Cel care creşte în convingere că este inteligent creşte direct proporţional în prostie... Inteligentul nu pricepe mai nimic din ce-l înconjoară, dar prostia lui cea mai mare e că el crede că pricepe...
Omul care nu ştie că este prost este prost...
Dacă ar fi însă foarte prost şi s-ar recunoaşte ca atare, ar pricepe instantaneu că există o explicaţie – una singură: prostia...
De exemplu: de ce şi-ar pierde nişte oameni vremea punând întrebări prosteşti într-un examen ca acesta, iar alţi oameni ar sta cuminţi şi ar răspunde acestor întrebări cu răspunsuri la fel de prosteşti?
Răspunsul? – De proşti! De aia!... Dacă ştii că eşti prost, nu pui întrebări – cine să-ţi răspundă?... Ceilalţi sunt la fel de proşti ca şi tine... Dacă ştii că eşti prost, nu dai răspunsuri – cine să le înţeleagă?... Toţi sunt proşti: şi cei care întreabă, şi cei care răspund...
Mucedafi: Deci, după capul dumitale, examenul acesta este o prostie... Dar atunci de ce ai mai venit la examen?
Artavi: De prost domnule profesor... Eu fiind prost şi ştiind că sunt prost, ca orice prost, am o mare prostie în cap: cred că pot explica prostia celorlalţi... Ori, prostia nu poate fi explicată şi nu poate fi înţeleasă... Prin urmare, demersul meu este relativ inutil... Şi totuşi îl fac... De ce?... De prost, de aia!
Cu alte cuvinte, eu... fiind prost... găsesc o oarecare plăcere în a-mi prinde mintea cu proştii, iar voi, ceilalţi, fiind proşti, staţi de vorbă cu un prost...

Traveri: Tu crezi că e dificil să vorbeşti altora despre prostie?
Artavi: De cele mai multe ori, nu e greu, e aproape imposibil... Cine conştientizează existenţa esenţială a prostiei descoperă, deopotrivă, şi un neajuns imposibil de înlăturat, şi un avantaj greu de ignorat – de obicei, ştiinţa că prostia nu are leac te opreşte din acţiunea relativ inutilă de a-i căuta tămăduire...
Înţelegerea prostiei şi comunicarea acestei înţelegeri par a se exclude una pe alta – şi aici se pare că, uneori, nu sunt decât două variante: dacă înţelegi corect profunzimea prostiei, atunci nu are nici un rost să încerci să comunici această înţelegere – proştii nu vor înţelege ce vrei să le comunici... Iar dacă nu o înţelegi corect şi prostia nu e decât o iluzie, atunci ar fi o prostie să încerci să comunici această posibilă înţelegere greşită a prostiei... Oricum am privi lucrurile, atunci când devenim prea profunzi în prostie, gura noastră ar cam trebui să tacă...

Mucedafi: Şi atunci tu de ce vorbeşti?
Artavi: Eu vorbesc din cauza prostiei – chiar nu am găsit nici un alt motiv mai bun de a vorbi azi aici... Dar mai am încă un motiv de o oarecare importanţă în acest context: joaca...
Traveri: Te joci cu prostia?
Artavi: Încerc mereu să mă joc cu proştii indicând, mai în glumă sau mai în serios, spre prostie... Dar proştii, fiind proşti prea serioşi, nu prea ştiu de glumă...
Să te joci cu seriozitatea – iată o cale regală spre cunoaşterea mai bună de sine...
Să consideri în joacă ceea ce alţii iau (prea) în serios – iată o metodă de (mai bună) înţelegere a realităţii...
De cele mai multe ori, „seriozitatea” unora nu e decât o glumă bună de care, odată conştientizată, nu te prea poţi abţine să nu râzi...
Jocul deschide mereu orizontul de dincolo de orizont – jocul cu seriozitatea ne arată adevărul aşezat dincolo de prostia serioasă – dincolo de jocul de-a seriozitatea...
Doar cel care ia în serios jocul poate considera în joacă seriozitatea: seriozitate şi joacă – iată cele două feţe ale aceleiaşi realităţi: seriozitatea se joacă, iar joaca este serioasă...
Traveri: Şi pe ce se bazează acest joc?
Artavi: Pe prostie, doar pe prostie... E extrem de multă prostie în seriozitate, mai ales atunci când prostul ia prostia în serios... Şi e suficient de multă prostie în joacă, încât să avem cu ce ne juca...
De aceea, oamenii rezistă cu greu puterii de seducţie pe care o are jocul (de seducţie) – iar cei care rezistă cu stoicism jocului sunt doar proştii care iau (prea) în serios seducţia...
Seriozitatea nu e un lucru serios, mai ales când are la bază prostia... În acest caz, seriozitatea e doar un joc de-a seriozitatea... Şi de aici vine, de cele mai multe ori, penibilitatea actului de a fi serios...
Cel care nu înţelege că se joacă este jucat... cel care nu pricepe ce se joacă, cum se joacă, când se joacă şi unde se joacă nu înţelege mai nimic din viaţă...
Traveri: Tu crezi că viaţa se joacă?
Artavi: Da... Viaţa se joacă: de multe ori, se joacă cu seriozitate de-a seriozitatea – cu alte cuvinte, joacă atât de prost, încât uită că se joacă – de aici vin şi nenumăratele complicaţii ale jocului neconştientizat (numit seriozitate) pe care ea îl joacă...
Această uitare (care e mai mult o ascundere neserioasă faţă de natura ontologică a jocului) poate fi însă depăşită prin marea putere de revelare pe care o are actul de a te juca cu seriozitatea – astfel, ne aducem repede aminte că omul nu e un animal serios, ci doar unul care se joacă (destul de prost) de-a seriozitatea...
Cel care îşi aduce aminte că se joacă îşi aduce aminte că este om... Cel care nu uită că se joacă, mai mereu, prin această simplă conştientizare a jocului, stăpâneşte jocul... Dacă nu ştii că joci, eşti stăpânit de joc... dacă devii conştient de el, jocul devine o plăcere...
Cel care nu ştie să se joace cu vorbele, nu ştie să filosofeze... De aceea, a scoate jocul din filosofie, e doar a te gândi serios la prostie...
Traveri: Având în vedere cele spuse de tine despre joacă, până la urmă, pentru tine prostia este un lucru serios sau e ceva care trebuie abordat doar în joacă?
Artavi: Nu există un lucru mai serios decât prostia... Şi nu există o bază mai solidă pentru filosofie decât joaca cu prostia clientului cercetat filosofic, chiar dacă o bună dovadă de prostie este tocmai aceea de a lua în serios jocul filosofic...
Prin urmare, prostia filosofică e un lucru atât de serios, încât, de cele mai multe ori, trebuie tratată doar în joacă: cu ironie, sarcasm, cinism şi chiar batjocură, mai ales dacă se dovedeşte a fi rezistentă la umorul rafinat şi la comedia subtilă...
Traveri: Aşadar, tu recomanzi ca strategie de apropiere faţă de prostie jocul filosofic plin de umor?
Artavi: Arareori este nevoie de o strategie mai bună decât aceasta atunci când ne apropiem de o prostie filosofică evidentă... A o lua în serios ar fi doar un semn de prostie...
Traveri: Dar chiar tu ai spus că prostia este un lucru serios...
Artavi: E drept că prostia poate fi un lucru extrem de serios... Dar numai când înţelegi umorul din prostie, înţelegi prostia cu adevărat...
Ştiu că prostia poate fi şi tragică... Dar numai când vezi partea comică din prostie, devii capabil să realizezi în profunzime de ce este ea esenţă de filosofie...

Iar odată cu descoperirea faptului că esenţa filosofiei este prostia toate problemele filosofiei au fost rezolvate... Filosofului nu-i mai rămâne nimic de făcut... Dar el, fiindcă e prost, nu înţelege pe deplin importanţa prostiei şi continuă să filosofeze, chiar dacă nu mai e cazul să o facă... Prostia este, deopotrivă, început, conţinut şi sfârşit de filosofie...
Prin urmare, când prostul vorbeşte, filosoful trebuie să tacă... Iar când filosoful vorbeşte, el o face, doar fiindcă fie nu ştie, fie mai uită şi el că e prost...
Doar ştiţi că se zice că „prostia nu are limite”... Şi e adevărat... De aceea, înţelegând infinitatea prostiei, filosofia trebuie să-şi recunoască limitele...
Traveri: Care sunt aceste limite?
Artavi: Una din ele este să încerci să înţelegi şi să explici lumea fără a lua în calcul axioma prostiei... Dacă porneşti de la axioma prostiei, filosofia se limpezeşte: prostia explică totul... Lucrând însă cu ipoteza falsă a omului ne-prost filosofia nu poate ajunge decât la confuzie: în lipsa prostiei umane mai nimic din peisajul cultural uman nu mai poate fi explicat cum se cuvine...
Lumea are un secret destul de bine păzit... şi acest secret este prostia... Lumea e proastă şi proastă fiind vrea să-şi ţină prostia secretă... Însă cine îi află lumii această taină află cam tot ce merită să fie ştiut despre lume – află taina care explică cam tot ceea ce poate fi explicat...
Traveri: Taina omului este prostia?
Artavi: Evident... Pur şi simplu, oamenii sunt proşti... De aceea, nu e cazul să te oboseşti prea tare pentru a le explica ceva, fiindcă oricum nu vor pricepe mare lucru...
Şi tot aşa, nu e cazul să te frămânţi prea tare pentru a-i pricepe, deoarece, pe de o parte, fiind prost, oricum nu-i vei înţelege şi, pe de altă parte, ei fiind proşti nu prea e mare lucru de priceput în ceea ce-i priveşte...
Prostia explică lipsa de înţelegere, dar prostia nu poate fi înţeleasă... Ea poate fi însă mereu constatată...
Prostia este instinctiv recunoscută, dar omul nu vrea ca ea să fie cunoscută... Iar ascunzându-şi de sine prostia, omul îşi dovedeşte prostia...
De aceea, cel care nu ştie că e prost, e prost, iar cel care ştie acest lucru este tot un prost... Astfel, prostia este stăpână peste lume şi va domni peste ea atâta timp cât va mai fi prostie în lume... Şi doar un prost ar putea să creadă că vreodată prostia va dispărea din lume...
Traveri: Şi de ce nu ar putea să dispară?
Artavi: Fiindcă lumea e proastă: e prost generată, prost transformată şi prost explicată... Iar prostia ei i-ar fi evidentă omului de la o poştă, dacă el nu ar fi aşa de prost precum este: prost generat, prost transformat şi prost explicat...
Cu alte cuvinte, e atât de prost, încât se aşteaptă ca prostia să dispară din lume...
Dovada ultimă de prostie a umanului este, aşadar, incapacitatea acestuia de a-şi vedea şi de a vedea prostia... Şi cum ar putea vreodată un prost să înţeleagă prostia?... Mai ales că omul e atât de prost, încât, chiar şi atunci când ştie că lumea e proastă, se miră mai mereu în momentul când se întâlneşte cu prostia din lume...
Practic omul nu prea are conştiinţă... iar cine vorbeşte de conştiinţă la oameni nu prea ştie despre ce vorbeşte: oamenii nu sunt conştienţi – sunt doar proşti! Prostia le ţine loc de conştiinţă şi acest lucru se vede mai mereu în ceea ce ei gândesc, vorbesc sau înfăptuiesc...
Traveri: Domnule student, la câte idei ai despre prostie cred că ai putea scrie despre ea un întreg tratat...
Artavi: Aş putea, dar nu mai e nevoie – e deja plină literatura filosofică de tratate proaste construite în marginea unor idei gândite prost şi exprimate prin cuvinte prost alese şi prin propoziţii prost alcătuite despre tot felul de prostii... Credeţi că mai e nevoie de o prostie în plus?
Traveri: Chiar tu zici că acest lucru este inevitabil: ce ar putea să scrie un prost, dacă nu prostii?
Artavi: Aveţi dreptate – am scris şi eu câte ceva despre prostie, după cum aţi putut vedea şi în lucrarea mea. Dar un lucru nu mi-e încă destul de clar – cum se face că, deşi ştiu câtă prostie e în lume, încă mă mai surprinde prostia, chiar şi pe mine, apostolul ei?
Traveri: Prostia pentru tine se pare că e mereu un cuvânt cu dublu sens... Nici mie nu mi-e deloc clar dacă tu chiar eşti prost sau doar faci pe prostul...
Artavi: Ce vorbe ciudate... Cum s-ar putea oare ca un prost să facă pe prostul?... Şi cum e posibil ca un alt prost care are de-a face cu primul să nu fie capabil să distingă adevărata prostie de imitaţia ei?
Traveri: Se pare că tu chiar ai luat prostia în serios şi ţi-ai prins mintea cu ea..
Artavi: Da... Se prea poate că, azi-mâine, proştii vor da citate din mine atunci când vor dori să vorbească despre fiinţa lor... Deşi ne cunoaştem prostia, nu ştiu de ce căutăm uneori ca ea să ne fie confirmată şi de nişte proşti celebrii... a căror celebritate, adeseori, se datorează tocmai faptului că prostiile pe care ei le-au susţinut au fost şi încă sunt mult exagerate faţă de proastele afirmaţii intrate deja în cotidian... Cultura proastă se înnoieşte, din când în când, cu câte o nouă prostie vecină cu aberaţia şi cu absurdul... Şi astfel, mai mereu, înţelepciunea filosofică nu e decât o mare prostie, iar filosoful aşa zis serios nu e decât acela care susţine prosteşte, cu argumente cât mai proaste, cel puţin o prostie imensă, evidentă de la o poştă...
Traveri: Cum e prostia aceasta a ta cu prostia?
Artavi: Aceasta nu e chiar o prostie oarecare... Ci e esenţă de filosofie!... Păcat însă că în ea e prea multă prostie... Atât de multă, încât e destul de dificil ca ea să fie înţeleasă de proştii amatori de filosofie... Prostia este peste tot, dar mai nimeni nu vrea să o vadă!
Traveri: Au mai fost filosofi revoltaţi şi pesimişti, dar parcă tu îi întreci pe toţi în profunzime (era să zic în prostie)...
Artavi: Exageraţi!... Eu nu întrec pe nimeni în nimic... Sunt doar un prost oarecare... Însă e adevărat că s-ar putea să fiu cel mai mare filosof în viaţă, tocmai pentru că spun ceea ce ştie mai toată lumea: anume, că filosofia e o prostie...
Prostia e tabu în societatea noastră: nimeni nu vrea să vadă, să audă sau să vorbească despre prostie, deşi ea e pretutindeni prezentă... E atât de infiltrată în psihicul uman şi în societate, încât lumea s-a obişnuit cu ea – e, pur şi simplu, normal să fii prost fără să ştii că eşti...
Fiindcă e proastă şi fiindcă are în cap tot felul de prostii, lumea are o părere proastă despre prostie... Ea zice: „Dacă prostul ar gândi, ar gândi numai prostii!” – şi crede, astfel, că prostul nu gândeşte sau că dacă gândeşte, gândeşte prost... Şi într-un mod ciudat chiar are dreptate, fiindcă tocmai aici e secretul: gândirea în sine e un fenomen prostesc... Oricine gândeşte gândeşte prostii: se gândeşte la prostii (fantezii, fabulaţii, deliruri, fantasme) şi gândeşte extrem de prost gândindu-se că, chiar dacă se gândeşte numai la prostii, el nu e prost – un prost oarecare, ca tot prostul...
Libetar: După cum vorbeşti uneori despre prostie mi se pare că după tine prostia e până la urmă o calitate, iar a face uneori pe cineva prost e a-i face, de fapt, un compliment...
Artavi: Nu-i spui astfel nimic altceva decât că are calitatea de om – umanul şi prostia sunt aproape acelaşi lucru... dacă zici om sau zici prost, tot aia zici... Nu e mai nici o diferenţă... Prostia e cotidiană, e infiltrată peste tot la vedere şi în umbră, dar ea nu se ascunde prea tare – orice prost poate să o vadă – însă el nu o vede cum se cuvine, tocmai fiindcă e prost... Prostul are privirea filtrată de propria prostie... Şi, de aceea, omul e prost şi proastă e şi a lui filosofie...
Prin urmare, prostia explică totul, filosofia nu explică nimic...


IV

Mucedafi: Dar dumneata susţii că eşti filosof...
Artavi: Desigur... Din câte cunosc eu, sunt singurul filosof serios din ţară...
Galizen (zâmbind): De ce? Fiindcă eşti prost?
Artavi: Nu Galizen... Proşti suntem cu toţii... Eu sunt filosof, printre altele, fiindcă ştiu că sunt prost, că toată lumea e proastă şi că prostia explică orice...
Cridan: Trebuie să recunoaştem că Artavi zice el ceva cu filosofia lui... Iată o esenţă a filosofiei, aş zice destul de ignorată în ultima vreme, dacă nu dintotdeauna: prostia... Într-adevăr: prostul ştie multe, mai puţin că e prost şi că vorbeşte prostii...
Prostia pare să fie imună la procesul conştientizării de sine... prostul, cu cât e mai prost, pur şi simplu, crede că e mai deştept şi, astfel, nu-şi poate vedea prostia... Cum zicea marele filosof Socivor: „Fugiţi de înţelepciune, fiindcă doar vă prosteşte de cap!”
Artavi: Foarte bun citatul... Mai bine să fii prost şi să ştii că eşti, decât să fii prost şi să crezi că eşti altceva...
Iată, prin urmare, esenţa înţelepciunii: Eu sunt prost... Tu eşti idiot... El e imbecil... Ei sunt tâmpiţi... Voi sunteţi cretini...
Mucedafi (iritat): Nu, nu, nu!... Vă rog să vă controlaţi limbajul!... Iar dincolo de problema pe care o aveţi prin limbajul vulgar pe care îl folosiţi e cazul să vă spun că nu se poate să reducem filosofia la prostie!... Atâţia oameni iluştri au cugetat asupra adevărurilor vieţii şi ne-au lăsat opere însemnate pline de raţionamente şi intuiţii care argumentează că omul este într-adevăr necunoscător (era să zic prost) de la natură, dar este dator faţă de sine şi de societate să crească în înţelepciune...
Artavi: Omul nu poate să crească decât în prostie domnule profesor... Dacă el crede că, înaintând în înţelepciune, înaintează în altceva decât în prostie, atunci se înşeală amarnic... Filosoful autentic pleacă de la necunoaşterea aceea naturală de care vorbeaţi şi ajunge, încetul cu încetul, cu mari eforturi, la o necunoaştere şi mai mare...
Fiecare zi în care nu conştientizăm din ce în ce mai profund cât de proşti suntem este o zi pierdută pentru filosofie şi pentru înţelepciune... Înţeleptul autentic nu păşeşte decât pe calea prostiei – din prostie în prostie spre infinit de multă prostie...
În ce priveşte limbajul, deşi, mai ales în relaţie cu filosofia, prostia ascunsă după un limbaj academic e cam aceeaşi prostie cu cea ascunsă după un limbaj vulgar... vulgaritatea, cu toate neajunsurile ei, e, de obicei, mult mai sinceră decât ipocrizia academică care sub jargonul său pretenţios ridicol nu ascunde decât fie platitudini, fie absurdităţi, fie fantasme infantile...
Prostia nu e doar pe limbă sau în limbaj, fie el vulgar sau academic – ea este peste tot... şi nu îşi alterează mai deloc esenţa atunci când, uneori, se manifestă în filosofie sub formă de idioţenie, imbecilitate, tâmpenie sau cretinism...
Libetar: Dar de ce nu-i zici tu, Artavi, acestei esenţe a filosofiei, de care vorbeşti, ignoranţă sau necunoaştere, cum i s-a mai spus şi despre care ne-au vorbit mulţi alţi filosofi?
Artavi: Ne ascundem după deget domnule Libetar, facem pe proştii, ne prefacem că nu ştim despre ce vorbim, folosim cuvinte slabe, ca să ascundem de noi adevărul cel dur – prostia... De ce ne-am ascunde de adevărul prostiei, dacă acesta este adevărul?
De ce i-am zice prostiei ignoranţă sau necunoaştere sau nepricepere sau neînţelegere când putem să-i spunem pe nume?... Cuvântul prostie există – toată lumea ştie de el... Să lăsăm deci falsele pudori la o parte şi să-l folosim!
Prostia nu este doar ignoranţă... e mult mai mult de atât...
Prostia nu este doar nepricepere... e infinit mai mult...
Prostia nu este lipsă de înţelepciune... Prostia este chiar înţelepciunea cea de pe urmă... Ne naştem proşti şi vom muri proşti – acesta este adevărul...
De ce ne-am ascunde de el, cum iată însă că o facem?
Simplu domnilor – din prostie, doar din prostie!
Putem vedea prostia din ceilalţi, din scrierile lor, din vorbele lor, din faptele lor, din aşa-zisele lor cugetări (care, de obicei, numai cugetate nu sunt), precum şi din tot restul înşiruirilor de prostii ce constituie conţinutul major al celor mai multe din textele filosofice... Dar ni se spune: „Taci!... Nu arăta cu degetul! Nu e frumos!...” Dar de ce? – vă întreb... De ce să nu arătăm foarte clar spre prostie şi să zicem: „Iată prostia! E aici şi aici va rămâne în veacul veacurilor!”?
Galizen: Amin!... Colegul nostru are dreptate... Ce este religia dogmatică (cu tot cu teologia ei delirantă), dacă nu e o prostie?... Şi totuşi uite cum creşte şi se înmulţeşte!... De ce?... Colegul nostru ne oferă un răspuns, zic eu, foarte valabil: din prostie...
Privim prostiile oamenilor (pe cele religioase, economice, politice, filosofice) şi ne minunăm şi nu pricepem: cum pot fi oamenii aşa de proşti?... Care să fie explicaţia?... Colegul nostru vine cu un răspuns care ne lămureşte: ce ar putea să facă proştii, dacă nu prostii?... Ce ar putea să gândească proştii, dacă nu prostii?... Cum ar trebui să se comporte un prost?... Evident ca un prost!...
El are dreptate: dacă înţelegem că oamenii sunt proşti, cele mai multe din acţiunile lor, înainte aparent inexplicabile, capătă sens – ei fac ceea ce fac din prostie şi nu pot face altceva, fiindcă sunt proşti şi aşa vor rămâne în veacul vecilor...
Cridan: Amin... Se pare că argumentele prostiei sunt destul de puternice... Mai că-mi vine şi mie să-mi descătuşez sufletul şi să recunosc în faţa voastră că sunt prost... Dar totuşi parcă nu am putere... Oare de ce?
Artavi: Fiindcă...
Cridan: Ştiu... Nu e nevoie să repeţi... Fiindcă sunt prost... Dar de ce nu înţeleg cum se cuvine acest lucru?
Artavi: Fiindcă...
Cridan: Ştiu... Fiindcă sunt prost nu pot pricepe că sunt prost şi, astfel, rămân pe mai departe un prost care nu este conştient cum se cuvine de prostia sa...
Şi atunci cum facem?... Există vreo cale de a înainta în prostie? Sau, mai precis, în conştientizarea prostiei din noi şi din lume?
Artavi: Există...
Cridan: Să nu-mi spui că e prostia, că atunci nu mai ieşim în veci din ea!
Libetar: Amin... Chiar aşa e... Nu-i aşa Artavi?... Dacă eu am înţeles bine ceea ce tu susţii, nu există nici o cale de ieşire din prostie...
Artavi: Ba există...
Libetar: Există?
Artavi: Da...
Libetar: Hai că m-ai făcut curios... Care e calea?
Artavi: De exemplu, pentru o vreme, să privim în jur şi în gândurile noastre... şi în relaţie cu orice am vedea sau am auzi, sau am gândi să ne spunem: „Aceasta este o prostie! Hai să înţeleg de ce!”... Atunci când înţelegem că totul este o prostie, vom înţelege mult mai uşor de ce o anumită realitate se bazează în mod esenţial pe o prostie...
Sau, altfel spus, dacă ştii că eşti înconjurat de prostii, e doar o problemă de cercetare detaliată spre a afla mai exact în ce constă proasta esenţialitate a unui aspect al realităţii care ne interesează mai mult la un moment dat...
Fiindcă prostia este esenţială pentru tot ceea ce are fiinţă, ea este uşor de găsit în tot ce există, chiar şi cu un minim efort de gândire...
Dacă conştientizezi esenţialitatea prostiei pentru fiinţă, imediat prostia devine mult mai uşor vizibilă, deşi ea nu s-a ascuns niciodată în mod serios...
Deoarece prostia se ascunde la vedere, simpla ei conştientizare, prin însoţirea ei cu afirmaţia „Aceasta este o prostie!”, ne ajută să înţelegem mult mai uşor de ce „aceea” este o prostie şi astfel să înaintăm în cunoaşterea prostiei din lume şi din noi...
Atunci când ne ascundem de prostie, intenţionând să îi ignorăm prezenţa ei esenţială, avem impresia că nu vedem prostia şi că ea nu ne vede pe noi... Dar ne înşelăm: prostia nu dispare, doar fiindcă noi alegem să o ignorăm, ci dimpotrivă: se întăreşte, se dezvoltă, se înmulţeşte...
Când o arătăm însă cu degetul (zicând „Aceasta este o prostie!”), prostia nu mai stă relaxată, ci e obligată să se pună în mişcare spre a conştientiza din ce în ce mai bine „prostia”...
Prin urmare, dacă ne învăţăm să vedem din ce în ce mai uşor prostia, o putem apoi constata în acţiune, la mai tot pasul, fără vreo mare dificultate...
Doar faptul că ne ascundem, la un moment dat, de prostie ne împiedică să conştientizăm esenţa filosofiei...
Celui căruia nu-i este însă teamă de filosofie trebui deci să înainteze mereu, cu mare curaj, spre prostie!...
Spune-ţi, aşadar, „Aceasta este o prostie!” – şi aşteaptă-te ca omul din faţa ta să se comporte, mai mereu, ca un prost ce este şi nu vei fi dezamăgit, mai niciodată... Iar dacă, în anumite circumstanţe, vrei să ştii ce va face un individ, atunci pune-ţi următoarea întrebare: „În condiţiile date, ce ar face un prost?”... Şi iată că gândind în acest fel vei şti, mai mereu, ce vor face oamenii... Doar dacă te aştepţi ca ei să acţioneze neafectaţi de prostie, nu vei putea să le anticipezi mişcările...
De exemplu, înainte de a veni azi la acest examen eu am ştiut că voi discuta doar prostii cu proştii care vor fi de faţă – şi iată că am avut dreptate – nici nu s-a discutat despre altceva decât despre prostie...
Cridan: Deci tu zici că pentru a înainta în prostie, pentru a conştientiza prostia, cel mai important lucru este să nu uiţi mai niciodată de ea... Să îţi reaminteşti mereu că prostia există şi că ea are esenţă explicativă...
Artavi: Întocmai... Prostul nu mai e chiar aşa de prost, dacă ştie că el e prost, că toţi sunt proşti, că lumea-i proastă: prost făcută, prost mişcată, de prostie explicată...
Libetar: Toţi sunt proşti?
Artavi: Toţi sunt proşti! Doar că prostia variază puţin în intensitate în funcţie de purtătorul ei...
Libetar: Unii sunt mai proşti decât alţii?
Artavi: Evident... Unii sunt proşti conştienţi de prostie, alţii sunt proşti obişnuiţi, iar alţii mustesc de prostie... Unii proşti se luptă cu prostia din ei şi din lume, cei mai mulţi dintre proşti îşi ignoră prostia, iar alţii sunt atât de proşti, încât chiar şi noaptea în somn visează numai prostii... Unii încearcă să diminueze pe cât posibil prostia din lume, alţii se lasă purtaţi de valurile tradiţionale de prostie, iar unii au atâta prostie în cap, încât fie promovează în societate toate prostiile pe care le aud fără nici cea mai mică discriminare, fie se lasă prostiţi de propria fantezie spre a crea din ce în ce mai multă prostie în lume... Dar cei mai proşti dintre proşti sunt, evident, cei care cred că ei nu sunt proşti, că oamenii nu acţionează prosteşte şi că lumea nu e proastă în mod natural...
Libetar: Prostia e naturală?
Artavi: Desigur... Prostia e mult mai naturală decât orice altceva... Înainte de orice natura e proastă... Iar natura umană se bazează în mod esenţial pe prostie...
Libetar: Nu pe raţiune?
Artavi: Pe ce raţiune? Poate pe proasta raţiune: raţiunea eronată, raţionamentul greşit... O fi omul o fiinţă raţională, dar e una care, de cele mai multe ori, raţionează extrem de prost...
De exemplu, majoritatea proştilor sunt prost programaţi mental să creadă că lumea nu e proastă... Iar din această greşeală de apreciere şi previziune vine apoi enervarea sau întristarea lor atunci când, adeseori, constată că lumea chiar e proastă...
Libetar: Chiar e proastă?
Artavi: Chiar e proastă!... De aceea, când te aştepţi să întâlneşti prostia la tot pasul, prin locurile esenţiale sau mai puţin esenţiale, nimic nu te mai surprinde...
Când însă nu conştientizezi cantitatea enormă de prostie din univers, eşti mereu surprins şi mereu te întrebi ca un naiv: „Cum se poate aşa ceva? Dar de ce?... Iată încă o nedreptate! Iată încă un neadevăr! Iată încă o josnicie! Iată din nou ipocrizia!... De ce? De ce?” – Şi nu găseşti nici o explicaţie valabilă...
Dacă ştii însă că totul nu e decât o mare prostie, nimic nu te mai surprinde: doar conştientizezi distrat sau plictisit: „Iată încă o prostie!.. Şi încă una!... Şi ştii răspunsul la orice întrebare... „De ce nedreptate, ipocrizie, minciună?” – Fiindcă oamenii sunt proşti, viaţa e proastă, universul e prost...
Sunt prost făcuţi, fiindcă sunt făcuţi de prostie, fără prea multă chibzuială, adeseori, dintr-o prostie sexuală... completată, după naştere, cu o grămadă de prostii educaţionale şi foarte multe prostii social-tradiţionale... Prostia fiind arhitectul şef al lumii, de pe urma acţiunii ei nu a putut să iasă decât o lume proastă, plină de proşti, capabili doar de prostii, care se gândesc prosteşte că lumea nu e proastă şi că există în viaţă alt sens decât prostia: mai multă şi din ce în ce mai multă prostie...
Libetar: Bine domnule student... Eu îmi declin competenţa... Nu ştiu ce notă să-ţi dau... Argumentele tale mă depăşesc... După ele ar fi chiar o prostie să-ţi dau vreo notă... În plus, recunoşti că eşti prost, deci ar trebui să-ţi dau o notă mică... I-ai făcut şi pe marii filosofi şi pe dascălii tăi de faţă proşti, deci ar trebui să capeţi o notă foarte mică – eventual, să pici examenul şi să-l repeţi...
Şi prostul din mine ar vrea să te pice... Pe de altă parte, argumentele tale pentru prostie, adeseori, par destul de convingătoare, iar tu zici că încă nu le înţelegem bine, doar fiindcă suntem proşti... Deci dacă te-aş pica, ţi-aş dovedi doar că sunt prost, că examenul este o prostie şi ţi-aş confirma ipoteza prostiei...
Orice aş face – fie că te-aş pica, fie că ţi-aş da zece – aş face o mare prostie, după socoteala ta... Povestea ta despre prostie m-a pus în imposibilitatea de a alege... De ce? Fiindcă tu zici că sunt prost... Poate că aşa o fi, dar azi nu cred că vom lămuri problema aceasta... Eu mă abţin deci să te notez şi voi mai chibzui la spusele tale... Fiindcă tu... fie eşti nebun, fie eşti geniu... Dar un lucru e clar: nu eşti prost chiar deloc... Am vrut să zic...
Artavi: Nu mai contează domnule profesor... Fie că sunt prost, fie că nu sunt, prostia este stăpână în lume şi se constituie mereu în esenţă de filosofie!
(Se ridică de pe scaun:) Acum vă rog să mă scuzaţi... Eu mă retrag... Prostia mă oboseşte. Trebuie să-mi refac forţele cu vreo nouă prostie!... La revedere!"


- Extras din cartea “Limite esenţiale ale culturii- autor Radu Lucian Alexandru:

0 comentarii:

Radu Lucian Alexandru